Centrul de Cercetare ştiinţifică în Domeniul Managementului Resurselor de Apărare (CCS-MRA) a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii Naţionale de Apărare (UNAp) "Carol I" din data de 17.02.2010 și funcționează în conformitate cu art. 8, alin. (1), litera b) din Regulamentul cercetării ştiințifice din UNAp „Carol I” (aprobat prin Hotărârea Senatului nr.82 din 30.10. 2013).

CCS-MRA funcţionează în cadrul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) Braşov, instituţie de învăţământ postuniversitar cu personalitate juridică.

La baza deciziei de întemeiere a acestui centru au stat rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din DRESMARA. Acestea pot fi vizualizate în cadrul secţiunii Cercetare ştiinţifică.

    Sample image       Research Clipart

Conducerea centrului este asigurată de o echipa formată dintr-un Director coordonator și un Director executiv:

Calitatea de membru al Centrului de cercetare este deţinută de către cadrele didactice universitare titulare ale Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) Braşov, de colaboratori din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", de alţi colaboratori cu rezultate deosebite în domeniul de activitate al centrului care nu sunt membri fondatori în nici un alt centru de cercetare și studenții înmatriculați la programul de studii universitare de master "Managementul Resurselor Organizației".